Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 08.01.2021 dolní část seznamu)

 

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 

Slečna Nikolka je velmi těžce
postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.

 

Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.


 
Mladá slečna Kristýnka se narodila předčasně a od té doby žije s velmi těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pečuje o ní maminka samoživitelka. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby slečny Kristýnky


 

Další potřeby pro slečnu Nikolku

 

máme vybráno 

 32 003,93,- Kč 

 

 

   

Další potřeby pro Toma

 

 

máme vybráno 

 502,- Kč 

   

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby slečny Kristýnky

 

máme vybráno 

 0,- Kč
   
     
     
   
Michálek je velmi těžce postižený fyzicky, smyslově i mentálně. V minulosti jsme vybírali na různé potřebné pomůcky. Sbírka nyní pokračuje. Vybíráme na pomůcky rehabilitace a další potřeby Michálka.    

Rehabilitace, neurorehabilitace, léčebné pobyty, pomůcky a další potřeby pro Michálka.

 

máme vybráno 

 8 979,- Kč 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315      
 


Robin je mladý muž, který prodělal několik mozkových příhod. Je upoután na invalidní vozík a odkázán na péči a asistenci maminky. Přesto přese všechno má obrovskou snahu cvičit a postavit se zpátky na nohy. Vybíráme na nákladné neurorehabilitace a další potřeby.

Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou 
Pan Aleš je středních let a od počátku roku 2018 se po úrazu pohybuje na invalidním vozíku. Navíc se nachází v nelehké sociální situaci. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životně důležitých potřeb, léků, péče, energií, nájmu a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 

Na nurorehabilitace a další potřeby Robina

 

máme vybráno

8 390 Kč 

   

Na rehabilitace a další potřeby slečny Terezky

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

59 926 Kč 

   

Na potřeby pana Aleše

                  
máme vybráno

20,- Kč

   
     
     Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.

 

 

 

 


Pan Petr z Ostravy prodělal před třemi lety ve svých 31 letech mozkovou příhodu.S následky se potýká dodnes, má ochrnutou levou polovinu těla, pohybuje se na mechanickém invalidním vozíku a díky naší sbírce již brzy i elektrickém vozíku Pomůžeme mu uhradit placené rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice a následně i další potřebné věci nebo služby.

 

 

Paní Daniela žije od narození s těžkým zdravotním postižením DMO spastická kvadruparéza. Pohybuje se na invalidním vozíku. Aby si udržela co nejlepší zdraví a mohla se co nejlépe starat o svého malého syna, potřebuje pravidelně cvičit. Pomůžeme pro paní Danielku pořídit rehabilitační přístroj motomed a budeme hradit placené rehabilitační pobyty a další potřebné věci.

Neurorehabilitační pobyty v  ADELI MEDICAL Centr. Piešťany nebo Sanatoria Klimkovice a další potřeby Julinky

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno 

141 101 Kč 

 

Placené rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice, kompenzační pomůcky, rehabilitace a služby v místě bydliště

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

4 488 Kč

   

Na potřeby paní Daniely, placené rehabilitační pobyty a nejdříve na pořízení rehabilitačního přístroje motomed za 25 000,- Kč

 

máme vybráno

1 111 Kč

   
     
     

Pan Mirek (53 let) prodělal ve svých 42 letech těžkou mozkovou příhodu. Má ochrnuté končetiny levé poloviny těla, chodí o francouzské holi. Nyní se přidaly i další zdravotní problémy, byla mu odebrána nefunkční pravá ledvina a podrobil se operaci prostaty. Pan Mirek by si chtěl doma cvičit na rehabilitačním přístroji MOTOmed.

 

Monika byla zdravá mladá dívka. V šestnácti letech však začala trpět velkými bolestmi hlavy. Vyšetření ukázala dva nádory na mozku. Monča musela podstoupit náročnou operaci, která však nedopadla podle představ. Došlo k ochrnutí všech končetin. Nyní Monča potřebuje trvalou péči a nákladné rehabilitace a pomůcky.

 

 

Příspěvek na pořízení repasovaného elektrického skútru - pořizovací cena 42 790,- Kč

máme vybráno

0 Kč

   

Na nákladné rehabilitační pobyty, kompenzační a rehabilitační pomůcky a další potřeby Monči

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

72 406,75 Kč

   
 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

   

Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.

Paní Lenka trpí neurologickou nemocí. Pohybuje na invalidním vozíku a v poslední době se její stav zhoršil. V minulosti jsme hradili el.vozík. Nyní pomáháme s uhrazením lázeňských pobytů a dalších potřeb.
 

3. cíl sbírky:

Další potřeby Jirky

máme vybráno

0 Kč (0 %)

   

 

3. cíl sbírky:

Další potřeby potřeby paní Lenky

máme vybráno

18 556,5 Kč (0 %)

   

 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

AKTUALIZOVÁNO: k 16.09.2021 - poslední započítaný příspěvek: 500 Kč Hlavoňová Dita

 

(aktualizace cca 2 x týdně)

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!!

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ A NAŠE DALŠÍ PROJEKTY.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Žeň je velká, dělníků málo...líbí se vám naše činnost? Nechejte se inspirovat. Založte s přáteli svou organizaci na pomoc potřebným. Těch je Bohužel stále příliš. Rádi vám poradíme, podělíme se o své dosavadní zkušenosti. Nebo podporujte již stávající důvěryhodné organizace, nejlépe pravidelně.

I přes zlepšování, ani dnes ještě státní sociální systém nepokryje všechny potřeby a nepamatuje na všechny možné situace znevýhodněných spoluobčanů...např. tito lidé nedosáhnou na potřebné rehabilitační přístroje nebo lehké skládací elektrické vozíky nebo v potřebném rozsahu na nákladné placené rehabilitace...

 

 

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY:

 

 2700957427 / 2010 

Fio banka

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

(Na stránkách sbírek pro konkrétní jednotlivé osoby nebo na jednotlivé projekty naleznete QR kódy již kompletně vyplněny pro možnost podpory těchto konkrétních účelů)

 

PŘEHLED ÚČTU

NA CO LZE PŘISPÍVAT A KOLIK MÁME VYBRÁNO, JAK ROZDĚLUJEME NESPECIFIKOVANÉ DARY A DALŠÍ INFORMACE

 

DĚKUJEME!

KONTAKT

NA SPRÁVKYNI

VEŘEJNÉ SBÍRKY:

 

(Pro případ, pokud máte dotaz týkající se veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů nebo si nejste jistí, jaké doklady budete potřebovat doložit pro založení sbírky pro vás.. Přečtěte si prosím nejdříve stránku: jak požádat o finanční podporu z veřejné sbírky - viz odkaz níže) 

 

 

 

SPRÁVKYNĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY:

 

Paní Martina Kužmová

E-MAIL:

martinakuzmova

(zavináč)seznam.cz

Tel.: Dávám po dohodé s konkrétními uživateli sbírek a našich projektů na základě e-mailové komunikace

NEBOJTE SE ZEPTAT! :)

 

 

V případě, že raději uvítáte telefonickou radu ale nemůžete si dovolit hradit hovor, stačí prozvonit člena Rady spolku pana Pavla Badače na tel:

777 683 308

od 10:00 do 22:00 hod.,

zavolá rád zpět, jakmile bude moci

 

STOP STAV

NYNÍ NEPŘIJÍMÁME

NOVÉ ŽÁDOSTI...

Kontakt

spolek FREE WILL 742 74 TICHÁ 349 Tel:
777 683 308 (Pavel)
spolekfreewill@email.cz