VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!   

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.


DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM AKTUÁLNĚ NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ,

O PODPORU NAŠEHO SPOLKU, A TO I PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY, MOHOU ŽÁDAT TAKÉ

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIOŘI

 

O POMOC JIŽ POŽÁDALI,
MŮŽEME SPOLEČNĚ POMOCI:

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené větší dary):

 

31.08.2020: 33 000,- Kč. Dar pro Robina. Účel: úhrada zálohy za třitýdenní kompletně samoplátecký léčebný programu Klim Therapy 18+. Neurorehabilitační pobyt v Sanat. Klimkovice, Záři 2020. Hrazeno na účet poskytovatele služby.

 

15.08.2020: 33 877,- Kč. Dar pro Michálka. Účel: úhrada vaničky Orca a koupelové opory Penguin, pro ulehčení koupání Michálka. Hrazeno na účet dodavatele. Hrazeno z daru NROS - charitativního konta společnosti Swiss Life.

 

09.08.2020: 55 044,- Kč. Dar pro Moniku. Účel: úhrada léčebného programu Reha Klim. Neurorehabilitační pobyt v Sanat. Klimkovice, Záři 2020. Hrazeno na účet poskytovatele služby.

 

31.07.2020: 3 460,- Kč. Dar pro pana Aleše. Účel: zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

 

31.07.2020: 6 700,- Kč. Dar pro slečnu Terezku. Účel: příspěvek na úhradu neurorehabilitačního pobytu v ADELI Medical Centru

 

31.07.2020: 8 248,72,- Kč. Dar pro slečnu Nikolku. Účel: úhrada doplatků léků a úhrada zdravotnických prostředků.

 

27.05.2020: 20 000,- Kč. Dar pro Julinku. Účel: záloha na pořízení automobilu pro Julinku.

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Všechny transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

 

VŠE O NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRCE, JAK FUNGUJE, KOMU CO PŘINÁŠÍ, NA CO VŠE LZE PŘISPÍVAT

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NĚKOLIK DALŠÍCH JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

A SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM! :)

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 
     
    
 
 
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

DĚKUJEME!

 

NA CO LZE PŘISPÍVAT A KOLIK MÁME VYBRÁNO, JAK ROZDĚLUJEME NESPECIFIKOVANÉ DARY A DALŠÍ INFORMACE

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

                                                              - Elektrické invalidní vozíky eThrone                        511

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

Možná budete mít zájem nahlédnout také na naše další dva běžné účty...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

 

 

 DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

AKTUALITY

29.09.2020

PAN PETR UŽ MÁ KONEČNĚ POTŘEBNÝ VOZÍK DOMA!

 

Panu Petrovi byl 18.09.2020 předán lehký skládací elektrický vozík eThrone. O den později se s Petrem setkal člen Rady našeho spolku Pavel Badač. Péťa je velký sympaťák a hodný kluk. Jsme rádi, že se nám společnými silami konečně podařilo ulehčit mu alespoň trochu život. Díky vám všem, kteří jste na Péťuv vozík přispěli! Děkujeme paní starostce a Radě městského obvodu Ostrava - Poruba za schválení finálního doplatku vozíku ze sbírky SRDCE PRO PORUBU! Vážíme si vždy všech příspěvků i do naši sbírky, ať jsou v jakékoliv výši. Každá koruna pomáhá a vždy posouvá k dobrému cíli - pomoci potřebným. Stát Bohužel stále ne na vše pamatuje, proto je stále potřeba i této vzájemné pomoci přes sbírky. Sbírka pro Péťu v našem spolku pokračuje i nadále. Je toho ještě spousta, s čím mu můžeme pomoci. Rád by se například dostal na rehabilitační pobyt do Sanatoria Klimkovice. Kde to má i celkem blízko z domova. Několika týdenní léčebný pobyt v Klímkovicích, ať už komplet samoplátecký nebo z části i přes pojišťovnu, však stojí několik desítek tisíc korun! Dále by byla potřeba také ještě i nějaká další bezbarierová úprava Petrova domova a v budoucnu bychom chtěli pomoci hradit i další Péťovy potřeby, podle aktuální situace. Např. další kompenzační pomůcky apod. Děkujeme proto i za vaši budoucí přízeň tomuto mladému muži, který má rád společnost, výlety s a za přáteli, svého pejska, s kterým rád chodí ven. To vše mu nyní ještě více ulehčí jeho nový lehký skládací elektrický vozík! Velký dík vám všem a hezký Podzím!

 

Pan Petr s paní starostkou městského obvodu Ostrava - Poruba.
Děkujeme za finální doplatek vozíku ze sbírky SRDCE PRO PORUBU!

 

SBÍRKA PRO PANA PETRA NADÁLE POKRAČUJE

 

DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

 

 

30.08.2020

PŘIBÝVAJÍ ZÁJEMCI O VÝPŮJČKU VOZÍKŮ eThrone

Milí přátelé, v naší půjčovně elektrických invalidních vozíků eThrone přibývají zájemci o výpůjčku z řad spoluobčanů s těžkým pohybovým omezením. Na stránce projektu přinášíme podrobnější informace o jejich nelehkých osudech, aktuálních situacích. Je prosím potřeba nakoupit další vozíky do naší půjčovny. Nebo případně pomoci sehnat peníze na nákup vozíku do osobního vlastnictví žadatelů o pomoc. Děkujeme za vaší dosavadní podporu a za případnou podporu i této naší formy pomoci potřebným!

 

NA TENTO PROJEKT LZE FINANČNĚ PŘISPÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

+ variabilní symbol 511 a zpráva příjemci: eThrone

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu půjčovny vozíků eThrone

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST K SPOLEČNÉ POMOCI I VÝZVOU NA

 

DĚKUJEME!

 

 

 

23.08.2020

PAN MIREK DĚKUJE VŠEM ZA PODPORU. SBÍRKA PRO NĚJ POKRAČUJE!

 

AKTUALITA K POKRAČOVÁNÍ SBÍRKY:

 

17.08.2020
Panu Mirkovi se podařilo pořídit si do domácnosti starší repasovaný rehabilitační přístroj MOTOmed Viva1. Všem dárcům, kteří mu na přístroj přispěli přes naši sbírku, velmi děkuje za podporu!

 

Pan Mirek se rozhodl, že se i nadále obrátí na veřejnost s žádosti o finanční podporu. V této naši sbírce pro něj si přeje pokračovat. Ze svého invalidního důchodu Bohužel nepokryje veškeré své potřeby, nákladnou kompenzaci svého zdravotního omezení.

 

Bylo zapotřebí také vymyslet způsob usnadňující venkovní pohyb a přepravu pana Mirka. To dobře vyřešil repasovaný elektrický skútr, který si žadatel o pomoc rozhodl pořídit na splátky. Z finančních darů pro pana Mirka budeme nyní přispívat právě na tyto měsíční splátky. Prostředky přepošleme na účet žadatele, který nám doloží úhradu splátek.

 

Pan Mirek nám ke svému novému dopravnímu prostředku napsal:

invalidní skútr Trophy Booster je skvělý pomocník pro lidi, kteří špatně chodí. Vyvine rychlost 18km/h a ujede bez problémů 20-30km na jedno nabití. Je vhodný jako nákupní košík při cestách za nákupy (má košík vpředu i vzadu, dříve jsem mohl nakoupit jen to, co jsem unesl v batohu). Skútr je spolehlivý a stabilní v zatáčkách, navzdory tomu, že je to tříkolka. Na tento repasovaný stroj jsem dostal roční záruku.
 

Po doplacení skútru budeme panu Mirkovi pomáhat s úhradou dalších nákladů a životních potřeb, jejichž dostatečné finanční zabezpečení je u zdravotně znevýhodněných občanů Bohužel nákladnější než u zdravých lidí. Pomůžeme s konkrétním problémem podle aktuálních potřeb, o kterých pak budeme informovat podrobněji.

 

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU PANA MIRKA!

 

PANA MIRKA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

ve zprávě příjemci: Pan Mirek

VARIABILNÍ SYMBOL: 31510

(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)

DĚKUJEME!

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu pana Mirka

CELÁ SBÍRKA PRO PANA MIRKA

 

 

25.06.2020

PODĚKOVÁNÍ ZA ZVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKU V BLESK.CZ

 

Velmi také děkujeme internetovému deníku Blesk.cz za zveřejnění sbírky pro Moniku! S její nelehkou situaci, těžkým zdravotním postižením, se tak mohla seznámit ještě větší část veřejnosti.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/643229/monika-17-snila-o-vlastni-cukrarne-kvuli-nadoru-na-mozku-skoncila-jako-lezak.html

Pro Monču se na její potřeby přes náš spolek vybralo za dva měsíce přes 115 000 Kč! Velmi děkujeme za vaše často i velmi velkorysé finanční dary! Věříme, že se brzy podaří vybrat ještě o něco více, a my tak budeme moci uhradit Monice například i velmi nákladný rehabilitační pobyt v ADELI Medical centru v Piešťanech. Cena 14 denního pobytu vychází na cca 136 000 Kč. Jedná se o pobyt v jednom z nejvyhlášenějších zdravotních zařízení. A i mimo rehabilitační pobyty bude potřeba uhradit další nákladné potřeby naši mladé statečné slečny. Rodina vše nemůže finančně utáhnout, mnoho potřebných věcí není hrazeno ze zdravotního pojištění ani z podpory z Úřadu práce.

Vážíme si navázané spolupráce se zpravodajským portálem Blesk.cz a děkujeme čtenářce deníku za doporučení příběhu Moniky redakci. Děkujeme Blesku za prostor, který poskytuje i dalším potřebným lidem s těžkými osudy! Je moc dobré spolupracovat na pomoci těmto spoluobčanům! Děkujeme také všem lidem, nadacím, firmám, kteří pravidelně nebo jednorázově pomáhají i s naším spolkem, podporují i další potřebné lidi zařazené v naši veřejné sbírce.

 

 

                                                                                                                                              spolek FREE WILL

 

 

16.05.2020

 

DĚKUJEME ZA VÝZNAMNOU FINANČNÍ PODPORU Z OBCE TICHÁ!

 

Velmi děkujeme za dlouhodobou finanční podporu, kterou nám poskytuje Obec Tichá! I letos jsme obdrželi účelový finanční dar na úhradu provozních nákladů naší činnosti, a to částku ve výši 10 000,- Kč! Je to pro nás opravdu významná pomoc, ze které budeme moci uhradit účetní služby a z části i faktury za služby mobilního operátora. Velmi děkujeme!

Provozní náklady jsou hrazeny z našeho zvlášť vyhrazeného Provozního účtu spolku, který je také transparentní. Proto veškeré darované prostředky do naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů doputují na účel, na který jsou darovány. Neuplatňujeme žádné náklady spojené s pořádáním sbírky. Jen mohou případně vzniknout poplatky bance z příchozích darů ze vzdálenějších zemí, které si banka může strhnout automaticky Ale to těžko ovlivníme.

Provozní náklady se snažíme obecně držet co nejmenší, zajišťovat služby formou darů, pokud to nejde, tak výběrem z nabídek od vícero dodavatelů. Čekáme například na příchod čtvrtého mobilního operátora a porovnáme následně nové nabídky i na trhu těchto služeb.

Chceme při této příležitosti velmi poděkovat také všem dárcům z řad jednotlivců, kteří naši činnost příspěvky na provoz podporují pravidelně, nebo třeba i jednorázovou drobnou částkou! To je také ohromná pomoc! Děkujeme rovněž za pravidelné příchozí platby symbolického půjčovného za výpůjčky MOTOmedů. I tyto pomáhají hradit provozní náklady. A pokud by pak někoho zaujala i naše další „nesbírková“ činnost, může se s námi prostřednictvím provozního účtu spolku podílet na zajištění nesbírkových projektů, jako je například podpora zvířat u nás i v zahraničí, nebo snaha společně podpořit vzdělání v rozvojovém světě. Věříme, že si brzy přes důvěryhodnou neziskovou organizaci u nás budeme moci dovolit adoptovat i děťátko na dálku. V případě zájmu o podporu i této činnosti nás nejlépe kontaktujte předem. Zde se nejedná o veřejnou sbírku pod dohledem MS kraje. Děkujeme!

DĚKUJEME ZASTUPITELŮM OBCE TICHÁ ZA DLOUHODOBOU PODPORU A SPOLUPRÁCI NA NAŠÍ POMOCI POTŘEBNÝM A ZA ŘÁDNOU SPRÁVU NAŠÍ HEZKÉ OBCE! UDĚLAL SE KUS DOBRÉ PRÁCE. VÁŽÍME SI TOHO!


                                                                                                                         

                                                                                                                             Spolek FREE WILL

 

 

 

18.04.2020

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO MONIKU

Milí přátelé,

nyní můžeme prostřednictvím naší veřejné sbírky pomáhat i Monči, která prožívá opravdu nelehký osud. Věříme, že společnými silami přispějeme k tomu, aby se zdraví Monči co nejrychleji zlepšovalo.

Mončo, jsme s Vámi! Díky všem!

Sdílejme prosím sbírku pro Moniku výzvou k pomoci na

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

 

 

31.03.2020

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU SPOLEČNOSTI WEBNODE!

 
Velmi děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu společnosti WEBNODE! Děkujeme za letitou významnou podporu v podobě prémiových služeb! Díky tomuto můžeme lépe pomáhat znevýhodněným spoluobčanům, zvířatům a přírodě, - o této naší činnosti informovat veřejnost a umožnit lidem pomáhat spolu s námi!
Vytvořte si webové stránky zdarma! Je to snadné. Se službami webnode jsme dlouhodobě spokojeni!
 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
 

                                                                                                                           Tým spolku FREE WILL

 

 

24.03.2020

VYPŮJČILI JSME PRVNÍ DVA ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY ETHRONE

 

 

VOZÍKY VYPŮJČENÉ OD 13.03.2020 (VOZÍKY POŘÍZENÉ Z DARU MONETY MONEY BANK, a. s.

+ 1 000,- Kč PŘÍSPĚVEK VEŘEJNOSTI NA PROJEKT "PŮJČOVNA VOZÍKŮ ETHRONE, VS: 511)

 

PAN JAN (Klobouky u Brna) - Vozík č. 1

Pan Jan z Klobouk u Brna prodělal cévní mozkovou příhodu. Zůstal odkázán na invalidní vozík. Dosud měl k dispozici pouze mechanický invalidní vozík, který však svépomoci zvládal ovládat jen těžce. Prakticky jen za pomoci jedné ruky a odrážením jedné nohy od země. Elektrický vozík pro něj samozřejmě znamená o mnoho větší svobodu v pohybu, tedy značné zkvalitnění života. Pana Honzu známe osobně, člen Rady spolku Pavel Badač s ním měsíc sdílel pokoj v rámci rehabilitačního pobytu v Darkově na podzím 2019. Jsme si tedy opravdu jistí skutečnou potřebností výpůjčky elektrického vozíku panu Honzovi. Velmi děkujeme MONETĚ Money Bank za pořízení vozíku pro tuto výpůjčku!

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN ALEŠ (Olomoucký kraj) - Vozík č. 2

Pan Aleš je středních let a v důsledku úrazu se od počátku roku 2018 pohybuje za pomoci asistence pouze na invalidním vozíku. Byl uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Výplata invalidního důchodu mu byla však zamítnuta pro chybějící dobu důchodového pojištění. Pan Aleš se snaží vyjednat stabilní sociální zabezpečení, jedná s úřady, vypadá to však na dlouhodobější zařízování. Elektrický vozík, který jsme mu vypůjčili, alespoň trochu přispěje k jeho větší soběstačnosti a pomůže jeho paní asistentce s péči o jeho osobu. Jelikož je pan Aleš v sociální tísní, požádal nás o vytvoření konkrétní sbírky na zajištění jeho základních potřeb. Z výtěžku hradíme služby spojené s užíváním bytu a občas přispíváme i na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Děkujeme všem, kteří spolu s námi nějakým způsobem pomohli nebo pomáhají i panu Alešovi! Velmi děkujeme MONETĚ Money Bank za pořízení vozíku pro tuto výpůjčku! K financování nákupu byl využit také příspěvek veřejnosti. DĚKUJEME! :)

 

POMÁHEJME PROSÍM SPOLEČNĚ I TÍMTO ZPŮSOBEM. PŮJČOVNA VOZÍKŮ ETHRONE

 

Líbí se vám tento projekt? Pomozte nám prosím tuto příležitost k společné pomoci sdílet i na

DĚKUJEME :)

 

 

 

09.03.2020

DĚKUJEME MONETĚ MONEY BANK ZA VELKORYSOU PODPORU!

 

Velmi děkujeme MONETĚ Money Bank, a. s., za velkorysou finanční podporu! Z této čtvrté největší banky u nás jsme na účet veřejné sbírky obdrželi účelový dar ve výši 150 000 Kč! Díky tomu budeme moci pořídit do naši Půjčovny kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů dva nové elektrické invalidní vozíky eThrone 12DW a jeden starší repasovaný rehabilitační přístroj MOTOmed. O následných výpůjčkách těchto věcí potřebným spoluobčanům budeme brzy informovat.

Jsme velmi rádi, že se i MONETA Money Bank rozhodla pomáhat spolu s námi! Vážíme si toho a děkujeme za to! Velmi však děkujeme i za celkovou společenskou odpovědnost této inovativní organizace poskytující široké finanční služby! MONETA svou dlouhodobou charitativní pomoc poskytuje především znevýhodněným dětem a dospělým a na podporu ochrany životního prostředí. Vyzdvihnout si pak zcela jistě zaslouží i dobrovolnická angažovanost zaměstnanců banky, kteří se nebojí přímo přiložit svou ruku k dobrému dílu. Těší nás, že máme společný záměr a věříme, že se podaří navázat naši dlouhodobou spolupráci na pomoci znevýhodněným spoluobčanům!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE I S NÁMI!

 

                                                                                                                             spolek FREE WILL

 

 

 

29.02.2020

MOTOmed PRO PANA MIRKA

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST KE SPOLEČNÉ POMOCI PANU MIRKOVI VÝZVOU NA

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 
 Všechny články >>

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!


OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

PODPORUJÍ NÁS / PODPOŘILI NÁS:

 

FIRMY A INSTITUCE

 

 

 
 
     
 
 

 
   
   

 

 

JEDNOTLIVCI

 

Marian Mario Artych, DiS.

Lukáš Badač

Irena Badačová

Kateřina Baršovská

MUDr. Lenka Bohmová

Ing. Petr Bordovský

Alena Buksová

Hynek Canibal

MUDr.  Milada Canibalová

Kateřina Cuperová

manželé Monika a Miroslav Čajánkoví

Jakub Černý, DiS.

manželé Lenka a Jiří Česnekoví

Lucie Donátová

Marie Dudová

Jana Dvorská

Michal Fabo

Marta Ferková

Martin Filip

Aurélie Folwarczná

Jaroslava Haladová

Zdeněk Harabiš

Andrea Kahánková

Magda Krejčíková

Michal Křivánek

Dana Kubáňová

Marta Kubišová

Iva Malinová

manželé Pavla a František Mičulkovi

Jana Mikulenčáková

Jitka Nejedlá

Marcel Paszanda

Jana Pečivová

manželé Helena a Karel Pejšovi

Mgr. Jiří Podlucký

Michal Přikryl

Eva Raiskubová

manželé Helena a Petr Rohlíčkovi

Karel Saibrt

manželé Martina a Jiří Schimánkovi

Rut Schreiberová

Petr Smékal

Marie Šnytová

Libuše Tyburcová

Aleš Urválek

Jan Zdeněk

Vratislav Zeman

 

A všichni ti, kteří přispěli do veřejné sbírky, zakoupili si zboží od našich terénních spolupracovníků nebo podpořili naše projekty a naší činnost jiným způsobem.


Pozn.: jména našich podporovatelů zařazujeme na tento seznam jen s jejich souhlasem. Je to způsob našeho alespoň malého poděkování. Rádi se hlásíme k těm, kteří svou podporou vyjadřují nebo alespoň jednou vyjádřili sympatii s naší činnosti. Pokud zde nenajdete své jméno, patříte mezi naše spolupracovníky nebo podporovatele a rádi byste se i takto hlásili k nám, budeme rádi. Sdělte nám to, prosím! Stejně tak, pokud se například rozhodnete zůstat v anonymitě a uvádíme Vaše jméno dosud zde na tomto seznamu, na Vaše přání Vás ze seznamu odebereme.

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI! Společnými silami uděláme mnoho dobrého!

 

 

DISKUZE:

17.02.2018

     Jelikož nám roboticky vkládané příspěvky začínají diskuzi řádně znepřehledňovat, budeme je průběžně mazat a ponecháme zde opravdu jen věci, které se týkají činnosti našeho spolku a podobné problematiky. Děkujeme za pochopení.

 

17.01.2018

NEZAPOMÍNEJME PROSÍM, ŽE DISKUSE NA NAŠICH STRÁNKÁCH JSOU NEZABEZPEČENÉ

     Mějme prosím na paměti, že diskuze na našich stránkách jsou nezabezpečené, bez nutnosti registrace. Totožnost přispěvatelů nemáme nijak ověřenou, berme tedy jejich identity s rezervou. Falešné identity vydávající se případně za náš spolek, členy Rady spolku a nám známé osoby co nejdříve mažeme. Případné příliš vulgární příspěvky také, ať si to tady udržíme co nejhezčí

     Občas se nám i zde v diskusi objeví příspěvky, které nám tady vkládají nejspíše roboti. Opakující se příspěvky vložené krátce po sobě průběžně mažeme, nechceme však nic příliš cenzůrovat, proto v diskuzích na našich stránkách ponecháme i různé informace, které se činnosti našeho spolku přímo netýkají. Třeba budou některé z těchto příspěvků někomu informačně přínosné.

     Prioritně ponechejme prosím tuto diskusi na vaše otázky týkající se našeho spolku a jeho činnosti, nejlépe takové, které by mohly zajímat širší veřejnost, dále také přivítáme vaše podněty, rady, opravy nepřesností, informace užitečné pro cílové skupiny naší podpory, případnou kritiku nebo pochvalu.

Pokud si přejete získat co nejpřesnější informace o nás a naší činnosti, obraťte se prosím na uvedené kontakty, např. spolkový e-mail: spolekfreewill@email.cz  Nebo tel. č. 777 683 308 na člena Rady spolku Pavla Badače. DĚKUJEME! 

Za spolek Pavel :)

Diskuze:

ont i magen i början av graviditeten goodwomenprizz.be

goodwomenprizz.be 28.09.2020

You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the net. I'm going to highly recommend this blog! glyce.goodwomenprizz.be/map27.php ont i magen i början av graviditeten

купить интерьерную краску

Zelenanmy 28.09.2020
Доброго времени суток господа[url=https://belyjmost.by/]![/url]
Наша компания занимается свыше 10 лет продажей промышленных и фасадных красок в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
https://drive.google.com/file/d/1Rjn-phsZoQftAlG7KZHhbxRAHyVUWC20/view?usp=sharing
Всегда рады помочь Вам! С уважением, BELYJMOST
https://www.maukultura.ru/index/8-65405
https://motozona.net/user/Zelenawcu/
https://www.hardprize.ru/index/8-24687
https://awabest.com/space-uid-100992.html
https://www.kinofilez.ru/index/8-120851

Maid quotes Midtown Manhattan

Cindydus 28.09.2020
Spring cleaning is actually certainly not only commonplace to take out dust and also gunk. But our experts require to administer an analysis of wintertime clothes. Coming from unnecessary points to get rid of, you require to well-maintained as well as identify the storage. Discard the trash and offer yourself yet another assurance not to spare unnecessary scrap. Well-maintained the wall structures and also ceilings, wash the windows, allow the spring right into your house, drive off the inactivity.

Cleaning up in New York City - is the stipulation of concentrated companies for springtime cleansing of facilities and adjoining regions, along with keeping hygiene. The combination of top notch job and also affordable costs is a distinctive feature that distinguishes our cleaning business in the NJ cleaning company market.
Our motto: " The most ideal premium - low cost!" and also you may be certain of that! In our provider, incredibly budget-friendly costs for all types of cleaning services.
Our company ensure you the stipulation of specialist cleaning services at a high degree. Experts skillfully learn the methods of cleansing along with making use of modern high-tech tools and focused chemicals. With all this, the rates for our services are considerably less than the major cleaning companies.

Buying such a company as " Spring season Cleaning" in our company, you get the opportunity of top quality cleansing of the neighboring territory of our home. We supply cleaning where others may not cope. Our company will concern you regardless of whether you are at the different end of the world and carry out the cleansing at the highest level. Just give us a call.

Housekeeping robinson Brooklyn Heights : [url=https://springcleaning.pro]spring cleaning[/url]

vad Г¤r svanen infoforwomen.nl

infoforwomen.nl 28.09.2020

Hi superb website! Does running a blog like this take a large amount of work? I've very little knowledge of programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I simply wanted to ask. Cheers! ualme.infoforwomen.nl/map2.php vad Г¤r svanen

Watchdigit SMM - The Cheapest Leading Social Media Marketing Tool

Manuelhelay 28.09.2020
[URL=https://watchdigit.com/][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/09/a1f19d81c58637178d9c9166f96d9acc.jpg[/IMG][/URL]
Watchdigit SMM - The Best Social Media promotion site
Instagram panel, facebook panel, youtube panel, twitter panel
we have best and cheapest services as instagram likes , followers , facebook likes and followers , youtube views and likes and any social media service you need.
Prices start from 0.001$ Join us and boost your social media!
https://watchdigit.com/

Коронавирус или как скрыть последствия мирового экономического кризиса и попытку загнать в рабство!

KillbillBup 28.09.2020
Мировой экономический кризис скрывают за пандемией простой пневмонии:

Как сообщает BBC и экономист Мохамед эль-Эриан:
"из-за "коронавируса" в самое ближайшее время мир столкнется с экономическими проблемами, которые будут серьезнее и масштабнее всего того, что когда-либо переживало большинство населения развитых стран".

Вернее сказать, не макаронавирус вызовет данные экономические проблемы, а попросту он их “скроет” (так как назревали они давно) и народ поверит, что его счета заблокируются в пользу борьбы с простой типичной пневмонией, и сам может поддаться в “цифровое рабство”, введенное мировым правительством.
Могут ввести такие неприятные вещи:
- отказ от наличных средств
- “чипирование” и отслеживание через банковские карты
- принудительное обнуление банковских счетов
- введение принудительной вакцинации под прикрытием борьбы с вирусом
- вакцинация может быть чипизацией народа с целью управления, как в концлагерях

Мы убедительно призываем Вас не паниковать и соблюдать все меры предосторожности.
Спец-операция “Коронавирус” – операция по внедрению паники и страха населению с целью деления мировых ресурсов, введению концлагерей и цифрового рабства мировым правительством.

Как Вы видите, выиграть в лотерею вероятность значительно больше, чем заболеть каким бы то ни было вирусом.
В такое неспокойное время важно быть финансово независимым. Мы лишь можем предложить один из вариантов быстрого прироста капитала.
Не забывайте: [url=https://agentlotto.org]Про… любовь! 10 Джекпотов и невероятные шансы на выигрыш![/url]
Ну, а как правильно распорядиться деньгами в столь неспокойное для мира время, я думаю, Вы догадываетесь !?

Богатый против Бездомного 2 - Социальный Эксперимент

CelesteChaic 28.09.2020
[url=https://becomesmarter.kzit.info/o7BmsXOooWeTi8g/bogatyj-protiv-bezdomnogo-2-social-nyj-ksperiment.html][img]https://i.ytimg.com/vi/sJ0LAti7bXc/hqdefault.jpg[/img][/url]

Богатый против Бездомного [url=https://becomesmarter.kzit.info/o7BmsXOooWeTi8g/bogatyj-protiv-bezdomnogo-2-social-nyj-ksperiment.html]2[/url] - Социальный Эксперимент

björn borg microfiber infoforwomen.nl

infoforwomen.nl 28.09.2020

Hello there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website. manto.infoforwomen.nl/map22.php björn borg microfiber

отклеивается пленка фасада

Antonioxmg 27.09.2020
Приветствую Вас господа[url=https://sfilm.by/]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки.
Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://sfilm.by]Защитные плёнки[/url] ,[url=https://sfilm.by]архитектурные плёнки[/url],[url=https://sfilm.by]декоративные плёнки[/url],[url=https://sfilm.by]автомобильные плёнки[/url] и [url=https://sfilm.by]противопожарные плёнки[/url].
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

spa weekend till polen infoforwomen.nl

infoforwomen.nl 27.09.2020

I have been browsing online more than 3 hours these days, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web will be a lot more helpful than ever before. tran.infoforwomen.nl/map7.php spa weekend till polen
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

INFIKOVANÉ KLÍŠTĚ

UDÁLOSTI 31.03.2019 TĚŽKÉ ONEMOCNĚNÍ PANA JAROSLAVA KOLBASOVSKÉHO

(Úvodní reportáž k tématu zvýšení příspěvku na péči)

 

PACIENTI S PLICNÍ VENTILACÍ

UDÁLOSTI 07.06.2018 NAŠE TÉMA OD 28:58 min.

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA UŽ I V ČR!

PROSINEC 2017

TÁTOVÉ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLAD V JEMENU POZABÍJÍ JEDNU GENERACI DĚTÍ, VARUJÍ HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

SVĚT V ČÍSLECH...

 


SOUVISEJÍCÍ:

Něco k zamyšlení...

 

Jsme na Zemi přelidnění?

ČLÁNEK

 

Neutopíme se v odpadu?

ČLÁNEK

V EVROPĚ BUDE TŘEBA STO NOVÝCH SPALOVEN, ŘÍKÁ KRÁL ODPADŮ

 

Jak velký je to podle vás problém?

Jaké je podle vás ideální množství lidi na Zemi?

Zvládne naše planeta dosavadně rychlý nárust celosvětové populace?

Zajímá nás váš názor, zapojte se prosím do naší ankety a napište nám do naší diskuze dole, co si o tom myslíte. Děkujeme. :)

VIDEA:

 

KOMU TAKÉ MŮŽEME POMÁHAT SPOLEČNĚ:

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY:

 2700957427 / 2010 

Fio banka

VARIABILNÍ SYMBOL:

3154

nebo označit ve zprávě příjemci:

Slečna Terezka

DĚKUJEME!

TOM

TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY:

 2700957427 / 2010 

Fio banka

VARIABILNÍ SYMBOL:

3112

nebo označit ve zprávě příjemci:

Tom

DĚKUJEME!

NÁŠ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK NYNÍ SLOUŽÍ V HOTELU DUO NA HORNÍ BEČVĚ!

PROČ SE MÁME DĚLIT O ÚSPĚCH A NAVZÁJEM SI POMÁHAT!

Režisér Igor Chaun o dokumentu s názvem DOSPĚLÝM ZE DNE NA DEN. Dokument o dětech, které opouštějí dětské domovy. V tomto videu se podělil o emotivní zkušenost z tohoto natáčení.

Jak se stravovat zdravěji...

 

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., ZASTAVÍME TSUNAMI CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ?

Cvičení Khatu pranám

posiluje, protahuje a uvolňuje svalstvo celého těla, zlepšuje pohyblivost páteře a ovlivňuje činnost žláz. Posiluje imunitní systém...

MÁ TO SMYSL!

VZDĚLÁNÍ ZVYŠUJE ŠANCI VYTVOŘIT KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY!

 

Adopce na dálku

(Reportáž České televize)

Také se snažíme přispět...

PADENADAR

 

 

ZÁKLADNÍ PŘÍJEM

DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO VŠECHNY

CO O TOMTO MÍNÍ MOUDRÉ HLAVY NAŠÍ PLANETY?

 

UBUNTU

LIBERATION MOVEMENT

CONTRIBUTIONISM

 

JE MOŽNÉ ŽÍT I BEZ PENĚZ

Společnost, ve které jednotlivec svými přirozenými schopnostmi a talenty přispívá k obohacování všech

INSPIRUJÍ NÁS:

 

JEDNOTLIVCI

 

Lidé s handicapem

 

REPORTÁŽE

 

SLEČNA KATEŘINA

 

 

ČLÁNKY

 

STEPHEN HAWKING

HAWKING NECHAL PŘED SMRTÍ ZOUFALÝM LIDEM VELMI DŮLEŽITOU RADU. TÉMĚŘ NIKDO SI JÍ NEVŠIML

 

GENIÁLNÍ VĚDEC STEPHEN HAWKING SE STAL SOUČÁSTÍ POPKULTURY. JAK ŽIL A JAKÝ BYL?

 

 

Solidarita a soucit

 

REPORTÁŽE

 

BRUNO SERANO

(Naše zprávy 30.04.2017 od 22:41)

Šéfkuchař vyhlášené kalifornské restaurace již léta zdarma vaří jídlo pro chudé děti z okolí

 

 

Bořiči mýtů a předsudků

 

REPORTÁŽE

 

Romové jsou jen povaleči zneužívající sociální dávky...

ROMŠTÍ VYSOKOŠKOLÁCI

JABLKO DALEKO OD STROMU

 

Vegani jsou suchaři, kteří nemohou mít žádnou fyzickou sílu...

VEGANSTVÍ A SPORT

ODKAZY

 

VÝVOJ LÉČBY TĚŽKÝCH NEMOCÍ:

 

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

 

ČLÁNKY

 

2019

 

KELLNER SLAVÍ. NA LIDECH SE TESTUJE UŽ JEHO ČTVRTÁ LÁTKA PROTI RAKOVINĚ

Po třech přípravcích na bázi buněčné imunoterapie, které jsou určeny pro léčbu nádorů prostaty, vaječníků a plic, teď Sotio rozjelo klinické testování už čtvrté látky ze svého portfolia.

 

 

SMA

 

ČLÁNKY / REPORTÁŽE

 

2017

 

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA (Viz další odkaz) UŽ I V ČR!

TÁTOVÉ

 

NADĚJE PRO PACIENTY SE SPINÁLNÍ SVALOVOU ATROFIÍ. V USA SCHVÁLILI NOVOU LÉČBU

V USA schválili nový druh léčby, který dokáže projevy nemoci mírnit a zlepšit zdravotní stav postižených, v Evropě zatím lék na registraci čeká. Pro nemocné by změnil mnohé.

 

 

 

HIV

 

ČLÁNKY

 

CHARLIE SHEEN PROMLUVIL O STRAŠNÝCH STAVECH Z LÉKŮ PROTI HIV. PŘINÁŠÍ VŠAK NAKAŽENÝM NOVOU NADĚJI.

Z ČLÁNKU: S nasazením injekcí PRO-140 prožil prý obrovskou úlevu. Podle svých vlastních slov prošel naprostou emocionální i fyzickou transformací. Nyní je při síle a cítí se fantasticky.

 

 

2016

 

MÁME LÉK NA VIRUS HIV, HLÁSÍ IZRAELŠTÍ VĚDCI

Izraelští vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě zřejmě vyvinuli přípravek umožňující léčbu pacientů nakažených virem HIV.

 


 

 

POZOR NA:

 

 

PORANĚNÍ MÍCHY!

 

REPORTÁŽE:

 

 

SKOKY DO MĚLKÉ VODY

 

2016

 

RIZIKA LETNÍHO KOUPÁNÍ

S teplým počasím přibývá tragických případů utonutí.

 

PŘÍBĚH TOMÁŠE JÍLKA

Do života jim zasáhne úraz nebo nemoc, a pak jsou odkázaní na pomoc druhých. Pro lidi s tím nejvážnějším postižením je návrat těžký a často zůstávají ve zdravotnických zařízeních. To ale není případ dobrovolného hasiče Tomáše Jílka.

 

 

PÁDY Z VÝŠKY

 

2016

 

PANÍ KATEŘINA - PÁD ZE STROMU

 

 

 

NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ!

 

REPORTÁŽE

 

ANTIBIOTIKA

 

SMRTÍCI ANTIBIOTIKA

 

 

 

2016

 

KDY A JAK BRÁT ANTIBIOTIKA

V Česku stále roste spotřeba antibiotik, lékaři proto znovu varují před jejich nadužíváním.

 

 

 

ČLÁNKY:

 

PSYCHOAKTIVNÍ LÉKY

 

 

2019

 

ČEŠI PROPADLI LÉKŮM NA BOLEST. TY OVŠEM ZPŮSOBUJÍ VÍCE ÚMRTÍ NEŽ DROGY

Odborně se jim říká psychoaktivní léky. Patří mezi ně prášky na uklidnění, bolest, nespavost či antidepresiva. A na drogové scéně mají na svědomí více úmrtí než klasické zakázané drogy typu heroin, pervitin či kokain. Vyplývá to z čerstvé zprávy Ústavu zdravotnických informací.
Zdroj: https://www.denik.cz/zdravi/leky-na-bolest-zpusobuji-vice-umrti-nez-drogy-20190714.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

IBUPROFEN, apod.

 

 

2016

 

STUDIE: IBUPROFEN ZVYŠUJE RIZIKO SELHÁNÍ SRDCE

Běžné léky proti bolesti a zánětům, které i v Česku bere množství lidí jako snadno dostupný prostředek, nesou vážnou hrozbu – zvyšují totiž riziko selhání srdce. Upozorňuje na to studie v odborném časopise The British Medical Journal.

 

 

 

PONOCOVÁNÍ

 

ČLÁNKY

 

PŘEKVAPIVÉ ZJIŠTĚNÍ! VÍTE, ČÍM SI NAPROSTO ZBYTEČNĚ ZKRACUJETE ŽIVOT O PÁR LET?

V noci se má spát. Ten, kdo to nedělá, zkracuje si život a otupuje mozek

 

 

 

ZNEČIŠTĚNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

 

REPORTÁŽE:

 

ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH A ZDRAVÍ

Děti narozené v prostředí se znečištěným vzduchem mají poškozené geny - stoupá u nich riziko případného onemocnění Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou.


SOUVISEJÍCÍ

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

 

 

 

NESTŘÍDMOST

 

ČLÁNKY:

 

 

2016

 

NEJVÍCE ZHOUBNÁ JE PRO ČECHY KONZUMACE PIVA, TVRDÍ STUDIE

Odborníci z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně porovnávali údaje o tom, co nejčastěji jedí obyvatelé ve 42 evropských zemích, s daty o onemocněních, jimiž tito lidé nejvíce trpí. ... „V dietologii zpravidla nic není černobílé, ve výběru potravin je potřeba udržovat zdravou míru a vyhýbat se extrémům,“ radí Pavel Grasgruber, hlavní autor rozsáhlé studie.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 

 

NEZANEDBÁVEJME PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY U LÉKAŘŮ

 

 

ČLÁNKY:

 

 

2016

 

HPV VIRUS KOMPLIKUJE ŽIVOT, OHROŽUJE STÁLE VÍCE ŽEN I MUŽŮ

Z článku: Podle statistik se s HPV viry do pěti let od zahájení sexuálních aktivit setká až 80 % dívek a žen. Nejčastěji se tak děje mezi 15. až 25. rokem věku dívky. ....Proto je důležité chodit pravidelně na preventivní vyšetření ke svému gynekologovi, který toto vyšetření dělá. Pokud je virus diagnostikován včas, dá se ještě úspěšně léčit.

 

 

2015

 

ZEMŘELA AKTIVISTKA LUCIE BITTALOVÁ, K PREVENCI RAKOVINY PŘESVĚDČILA TISÍCE ŽEN

Ve věku 27 let v pátek večer 20. 11. 2015  zemřela Lucie Bittalová známá kampaní proti rakovině děložního čípku, kterou onemocněla. Akcí Měsíc raka vyzývala ženy k preventivním prohlídkám. O jejím úmrtí v sobotu na svém webu informovala iniciativa HateFree Culture, se kterou Bittalová spolupracovala.

 

 

ČLÁNKY:

 

 

2016

 

STRAŠLIVÁ TRAGÉDIE: NÁDHERNOU ČESKOU MODELKU JULII PAZDERKA (+26) ZABILA RAKOVINA

Byla to výrazná dívka s divokýma očima, z jejíž snímků padali pánové do mdlob. Pak ale přišel rok 2012, diagnóza rakoviny děložního čípku a náročná léčba. ...

 

 

 

ČLÁNKY:

 

 

2016

 

OSM PŘÍZNAKŮ RAKOVINY, KTERÉ VĚTŠINA LIDÍ IGNORUJE

Podle odborníků mohou být někdy i naprosto běžné neduhy prvním znamením rakoviny...
 

 

 

 

PRAVIDELNÝM TĚLESNÝM CVIČENÍM K PEVNÉMU ZDRAVÍ A DLOUHODOBÉ SVĚŽESTI...

 

REPORTÁŽE

 

 

2016

 

BORCI

(Fyzicky zdatní i ve vysokém věku. Stoletá sprintérka, devadesátiletá krasobruslařka apod...)

 

 

PŘI BOLESTECH ZAD

 

 

REPORTÁŽE:

 

 

2016

 

MCKENZIEHO METODA

(cvičení ulevující při vyhřezlé ploténce. V některých případech údajně dokáže odvrátít i hrozící operaci...)

 

Jak cvičit...

 

CVIČENÍ ULEVUJÍCÍ OD BOLESTI ZAD

Ukázka fyzioterapeutické metody McKenzie poskytující úlevu Vašim zádům...

 

Cvičení Khatu pranám

posiluje, protahuje a uvolňuje svalstvo celého těla, zlepšuje pohyblivost páteře a ovlivňuje činnost žláz. Posiluje imunitní systém...

UDRŽUJME SI TAKÉ PSYCHICKÉ ZDRAVÍ, BUĎME ŠŤASTNÍ...

 

DEVĚT VĚCÍ, KTERÉ DUŠEVNĚ SILNÍ JEDINCI NEDĚLAJÍ

Fyzicky silný člověk se pozná podle svalů a celkové kondice, jak ale poznáte jeho psychickou sílu? Třeba i tím, že nelpí na minulosti a nebojí se změn.

(Rady, jak v životě získat více klidu, lepší vztahy, nové příležitosti a více štěstí a úspěchu...)

 

 

 

ČLÁNKY:

 

I PRO MUŽE A VŠECHNY BYTOSTI :)

 

2016

 

4 KROKY, JAK BÝT KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ. I KDYŽ MÁTE STAROSTI!

Složenky, povinnosti, starosti. Kvůli každodenní záplavě ne úplně příjemných věcí se cítíte unaveně, otráveně, ne příliš spokojeně. Změňte to! Máme návod, jak být v dnešní době šťastní.

 

 

2013

 

12 KROKŮ KE ŠTĚSTÍ. TAKHLE HO DOSÁHNETE I VY!

Co člověk potřebuje ke štěstí? Lásku? Peníze? Zdraví? Nejspíš od všeho tak akorát. Jenže jak toho dosáhnout? Nad tím se zamyslelo sto světových expertů a dalo dohromady dvanáct kroků ke štěstí!

 

 

 

PETICE ZA ZISKÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ÚP NA POŘÍZENÍ MOTOMEDŮ

Naše společná iniciativa za zlepšení dostupnosti cvičení na rehabilitačních přístrojích MOTOmed a jim podobných...

 

 NA CO VŠE CHYBÍ PENÍZE VE STÁTNÍM ROZPOČTU:

Průběžně aktualizováno...

 

REPORTÁŽE

 

 

PENÍZE NA ROZVOJ MĚST A OBCÍ

Komunikace, dětská hřiště, cyklostezky, komunitní domy pro seniory

(Úvodní téma Události ze dne 14.08.2017)

 

 

2016

 

VÝDAJE NA VÝZKŮM V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Naše téma... od 30:34

Každý rok jde na vědu víc peněz, přesto na některé projekty nezbývá. Týká se to vzácných nemocí i některých typů rakoviny.

 

HOSPICOVÁ PÉČE O DĚTSKÉ PACIENTY

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající děti v Česku není dostatečná. Upozorňují na to lékaři i společnost pro paliativní medicínu.

 

 

2015

 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(2:06 min.): neprošel plán přidat 869 mil. Kč na dávky pro osoby se zdravotním postižením...

 

 

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...

 

 

REPORTÁŽE

 

 
O výměnu vnější části kochleárního implantátu zdarma usilují neslyšící a neziskové organizace. Přístroj, takzvaný řečový procesor, je hrazený ze zdravotního pojištění jen při implantaci celého zařízení, o výměnu mohou lidé žádat až po deseti letech.    

 

 

ČLÁNKY

 

BIONICKÁ PROTÉZA MŮŽE DÍVCE NAHRADIT RUKU. ALE POJIŠŤOVNA NIC NEZAPLATÍ

Teprve v sedmnácti letech poznala Kamila Šabršulová ze Vsetínska, jaké je to mít dvě ruce. Stala se totiž jedním z prvních lidí v Česku, kteří testují nejmodernější bionické protézy horních končetin. Její cena je přes milión, ale Kamile ji pojišťovna nezaplatí. Nárok na ni má totiž jen ten, kdo nemá ani jednu končetinu nebo musí být bez jedné končetiny a druhou mít funkčně poškozenou.

SOUVISEJÍCÍ:

kde nekoná stát jako celek, musí nastoupit přímá občanská iniciativa...hezká vlna solidarity, děkujeme! :)

NA BIONICKOU RUKU PRO STUDENTKU ZE VSETÍNA SE ZA PÁR DNŮ VYBRALO PŘES TŘI MILIÓNY KORUN

 

 

 NA CO PENÍZE ROZHODNĚ NECHYBÍ:

Průběžně aktualizováno...

 

SMRTÍCÍ ZBRANĚ

 

 

REPORTÁŽE

 

UDÁLOSTI 07.07.2018

ARMÁDNÍ NÁKUPY ZA DESÍTKY MILIARD KORUN... (OD 3.38 min.)

 

 

ČLÁNKY

2017

TANKY NEKONČÍ, PŘIBUDOU ZBRANĚ ZA DESÍTKY MILIARD

Velkolepé plány chystá ministerstvo obrany pro příští roky. Kromě jiného chce pořídit armádě další stíhačky, tanky a bojová vozidla za desítky miliard korun a chystá se přijmout tisíce vojáků. Největší politické strany se shodují, že armádní rozpočet je třeba razantně zvýšit, takže ani volby podle všeho tyto plány nezarazí.

 

 

 SPOLUPRACUJEME:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

spolek FREE WILL 742 74 TICHÁ 349 Tel:
777 683 308 (Pavel)
spolekfreewill@email.cz